Wat is de CO2 uitstoot van jouw auto?

De CO2 uitstoot auto's zorgt voor een dusdanige mate voor de opwarming van de aarde en voor het vervuilen van het milieu. Kunnen wij de CO2 uitstoot auto verminderen en hoeveel CO2 bespaar je nu echt door elektrische te rijden.

20.05.2019

CO2 uitstoot auto
Gratis online taxatie

1. Wat is CO2 uitstoot?

De opwarming van de aarde en klimaatveranderingen worden mede veroorzaakt door het broeikasgas CO2. Er is een stijgende lijn te zien in CO2 uitstoot door mensen. Door te produceren en te verbruiken stoten wij CO2 direct de lucht in. Deze CO2 uitstoot proberen wij op veel manieren te verminderen.

Door over te stappen op duurzame auto’s (elektrische auto’s, hybride wagens of auto’s op waterstof) en op een duurzamere manier te produceren hopen we de CO2 uitstoot terug te dringen.

Op dit moment zetten we volledig in op het verbieden van vervuilende auto’s en proberen we zo de uitstoot CO2 auto’s te verminderen. Deze zorgen jaarlijks namelijk voor 10% van de totale CO2 uitstoot in Nederland.

2. CO2 uitstoot auto verminderen

Jaren was de CO2 uitstoot aan het verminderen, tot 2015. Toen begon deze weer langzaam te stijgen. De Europese norm is gesteld op 95 g/km in 2021. De gemiddelde uitstoot in 2018 was nog 112 g/km. Dat is niet helemaal de goede richting op.

Een maatregel om de CO2 uitstoot van auto’s te verminderen is de BPM (Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen).

Het bedrag dat jij moet betalen wordt berekend aan de hand van de hoeveelheid CO2 uitstoot auto. Op de website van de Belastingdienst bereken je eenvoudig het BPM-tarief voor personenwagens.

3. CO2 uitstoot auto per km berekenen

De CO2 uitstoot berekenen kun je gemakkelijk en handmatig doen door de volgende formules te gebruiken. Zoek uit wat het verbruik van jouw auto per 100 kilometer is en vul dit in in de formule om jouw CO2 uitstoot auto te berekenen.

  • CO2 uitstoot berekenen van benzine

Gewicht van 1 L benzine: 750 gram
Het % koolstof in benzine is 87% = 652 gram
Voor de verbranding van koolstof is zuurstof nodig, 1740 gram in dit geval.
652 + 1740 = 2392 CO2 per L benzine
CO2 uitstoot per km bij een verbruik van 5 op 100: 5 L x 2392 gram per L : 100 = 120 gram CO2 per km

  • CO2 uitstoot berekenen van diesel

Gewicht van 1 L diesel: 835 gram
Het % koolstof in benzine is 86,2% = 720 gram
Voor de verbranding van koolstof is zuurstof nodig, 1920 gram in dit geval.
835 + 1920 = 2640 CO2 per L benzine
CO2 uitstoot per km bij een verbruik van 5 op 100: 5 L x 2640 gram per L : 100 = 132 gram CO2 per km

  • CO2 uitstoot berekenen van LPG

Gewicht van 1 L diesel: 550 gram
Het % koolstof in benzine is 82,5% = 454 gram
Voor de verbranding van koolstof is zuurstof nodig, 1211 gram in dit geval.
454 + 1211 = 1665 CO2 per L benzine
CO2 uitstoot per km bij een verbruik van 5 op 100: 5 L x 1665 gram per L : 100 = 83 gram CO2 per km

4. CO2 besparing elektrische auto

De elektrische auto is in het leven geroepen om de CO2 uitstoot te verminderen. De kilometers die je maakt met een elektrische auto zijn geheel uitstootvrij. Maar mensen zijn sceptisch over onder andere de productie van een elektrisch voertuig. Hoeveel bespaar je door elektrisch te rijden? Of bespaar je uiteindelijk niets?

Uitstoot CO2 bij de productie

Bij de productie van een elektrische auto komt veel CO2 uitstoot vrij. De productie van een auto kost ongeveer 7 tot 10 ton CO2. Reken hier nog zo’n 9 ton bij en je hebt ook de accu geproduceerd.

Uitstoot CO2 bij het rijden en laden

Het grote verschil qua CO2 uitstoot zit hem in het rijden, daardoor stoot een auto op benzine uiteindelijk meer uit. Maar hoe zit dat met het laden? Want elektriciteit opwekken stoot ook CO2 uit, zeker op de grijze manier die nog veel wordt gebruikt.

Een kWh elektriciteit kost gemiddeld 447 gram CO2, deze energie komt voornamelijk uit aardgas en steenkool. Oftewel: zo milieuvriendelijk is dit niet. Maken we slechts gebruik van groene energie? Dan is de CO2 uitstoot slechts 36 gram per kWh.

Hoeveel CO2 bespaar je door een jaar in een elektrische auto te rijden?
De CO2 uitstoot van een elektrische auto is gemiddeld 35% lager dan een benzine variant.

Als je bij het laden van je wagen gebruik maakt van hernieuwbare energie, dan kun je pas echt zeggen dat je de CO2 uitstoot verminderd.