E-mobiliteit in Europa - Een markt overzicht

De auto-industrie heeft op dit moment te maken met een omschakeling. Als toevoeging op de constante zoektocht naar nieuwe technologieën wordt er nu ook steeds meer focus gelegd op de milieubescherming. Als gevolg zijn er steeds meer autobezitters aan het overwegen om over te schakelen van een traditionele verbrandingsmotor naar een hybride of elektrische auto.

29.05.2018

E-Mobiliteit in Europa
Gratis online taxatie

Maar welk type gaat de voorkeur naar uit door de auto rijders van vandaag. Met dit artikel wil wijkopenautos.nl, Europa’s grootste autodealer netwerk, een blik geven op de registraties en marktaandelen van nieuwe elektrische en hybride auto’s als ook de tweedehandsvoertuigen. Het onderzoek is gebaseerd op Europese statistieken van 1 miljoen verhandelde auto’s bij wijkopenautos.nl tussen 2014 en 2017.

1. De groei in aantallen

Om de marktontwikkeling goed te begrijpen is het van belang om te kijken hoeveel nieuwe auto’s er in deze periode zijn geregistreerd. De analyse is gebaseerd op hybride auto’s, welke in onze statistieken zijn verdeeld onder plug-in hybride (PHEV - de batterij kan worden opgeladen met een plugin), hybride auto’s (HEV - deze hebben een batterij die wordt opgeladen door de motor in de auto en heeft geen externe energiebron nodig) en elektrische voertuigen (BEV’s - deze rijden volledig elektrisch).

In totaal zijn er tussen 2014 en 2017 38.271.446 nieuw geregistreerde personenauto’s (2014 - 8.526.321; 2015 - 9.330.239; 2016 - 9.963.640; 2017 - 10.451.246). In deze periode is het aandeel van hybride auto’s altijd hoger geweest dan het aandeel van elektrisch hybride auto’s. Echter hebben hybride en elektrische auto’s nog altijd een klein aandeel op de automarkt. Toch is er een aanzienlijke ontwikkeling te zien die een groei in aantallen laat zien. De volgende grafieken tonen dit verder in detail aan.

2. Marktontwikkelingen van nieuwe auto’s

Hybride auto’s beginnen met een grote groei van 0,85% tussen 2014 en 2015 wat gevolgd wordt door een minder grote populariteit. In 2015 en 2016 was er een kleine stijging te zien van 0,12%. Aan de andere kant is het aandeel van elektriciteit slechts een fractie van van de hybriden in 2015 met een percentage van 0,44%, maar in 2017 is er weer een stijging te zien met 0,72%.

Op basis van deze gegevens is het percentage elektrische voertuigen binnen twee jaar tijd met 0,28% gestegen. De auto’s liggen dus 2,74% (2.75% HEV, 0.71% PHEV) achter op hybride auto’s, waarvan het aandeel 3,46% is in 2017 (2.75% HEV; 0.71% PHEV).

Als we het gemiddelde aandeel van elektrische voertuigen vergelijken met hybride auto’s dan is het verschil relatief groot en duidelijk zichtbaar. Hybride auto’s domineren het Europese gemiddelde met een extern marktaandeel van 2,44% in vergelijking met 0,56% van elektrische auto’s.

Een van de meest ontwikkelde landen waar elektrische en hybride auto's worden geregistreerd is Zweden. In 2015 was er een verdeling van 95,21% met een verbrandingsmotor, 0,82% was volledig elektrisch en 4,15% hybride voertuigen. Deze verdeling is verschoven naar 90,63% met een verbrandingsmotor, 1,01% elektrische voertuigen en 8,36% hybride auto’s. Met deze percentages is Zweden het land van Europa dat de grootste schakeling heeft gemaakt in het aandeel milieuvriendelijke voertuigen.

Ook Nederland doet het goed in Europa als het gaat om de groei van milieuvriendelijke voertuigen. In 2015 had 88,21% van de voertuigen een traditionele verbrandingsmotor, 0,82% was volledig elektrisch en 10,98% van de auto’s waren een hybride.

Dit laat zien dat milieuvriendelijke auto’s al vroeg op de markt worden geaccepteerd. Daarnaast is er een groei te zien in de elektrische auto’s (0,82% in 2015 en 2,23% in 2017). Aan de andere kant is dit een extreme start van het hybride aandeel in 2015 (10,98%), gevolgd door een harde daling van 6,73% tot 2017.

Zoals de data analyse voor Europese landen laat zien is zowel het aandeel van elektrisch als van hybride nieuw geregistreerde auto’s gestegen van 2015 tot 2017 met een totaal van 2,11%. Dit is echter nog steeds maar een fractie van het totaal van voertuigen met een verbrandingsmotor. Het aantal nieuw geregistreerde auto’s met een traditionele verbrandingsmotor is de laatste jaren erg hoog geweest met een gemiddeld percentage van 97,01% tussen 2015 en 2017. In vergelijking hiermee kunnen elektrische en hybride auto’s geen stand houden (grafiek).

3. Ontwikkeling van gebruikte auto’s op de markt

Volgens de gegevens die zijn verzameld over 2014 t/m 2017, leidde het onderzoek van wijkopenautos.nl tot de conclusie dat er een ranglijst te zien is van de top 5 populaire elektrische en hybride modellen die op de markt van gebruikte auto’s zijn gekomen.

Terwijl Toyota de markt domineert met een percentage van 65,21%, zijn er andere modellen die ook een behoorlijk aandeel hebben. Bij de markt voor elektrische auto’s is er een vergelijkbare situatie waarbij de Renault ZOE aan kop staat. De onderstaande grafiek geeft een beter beeld in het aandeel van gebruikte auto’s in Europa.

De sterke toename van het aantal geregistreerde auto’s van zowel elektrisch als hybride van 2016 tot 2017 laat aan de hand van de data zien dat er een positieve stijging is. Ondanks dat het gemiddelde aandeel van auto’s met een lage emissie-uitstoot op de markt voor gebruikte auto’s tien keer lager is dan bij nieuw geregistreerde auto’s, zijn er wel zichtbare verschillen tussen de Europese landen.

Wat lijkt op een terugloop van hybride en elektrische auto’s wordt dit onderbouwd door de cijfers met een zeer kleine stijging van het aantal lage emissie auto’s in Spanje en Duitsland (+0,01%). Nederland domineert hier zowel met hybride als elektrische auto’s met in totaal 0,14%. In Frankrijk is er een groot aandeel te zien voor de hybride en elektrische voertuigen. Voor elektrische auto’s was dit 0,16% en hybride auto’s hebben een aandeel van 0,17% voor nieuw geregistreerde tussen 2014 en 2017. Hoewel hybride auto’s het grootste aandeel op de occasionmarkt hebben, was de groei van het elektrische segment groter van 2016 en 2017 met een stijging van 0,05% naar 0,10%.

Verder is het opvallend dat er in Oostenrijk een verdrievoudiging te zien is van het aandeel van elektrische voertuigen tussen 2015 en 2017. Deze steeg van 0,54% naar 1,54%. Andere landen zoals Italië, Spanje en Duitsland lieten een meer gematigde stijging zien van 0,3% naar 0,4% over dezelfde periode. Desondanks blijven auto’s met een traditionele verbrandingsmotor het grootste aandeel houden met een gemiddelde van 99,7% van de Europese landen.

Mogelijke verklaringen

De positieve cijfers van Zweden, die van hybride en elektrische auto’s samen de hoogste combinatie laat zien voor milieuvriendelijke auto’s, biedt een kans voor een verklaring van de groei van milieuvriendelijke auto’s. Het land staat bekend om zijn geavanceerde technologie, baanbrekende ideologie en sociale structuren. Dit kan een indicatie zijn voor hogere hybride aandelen.

Bovendien wordt er door de Zweedse overheid bonussen uitgekeerd van 4.000 euro voor groene (elektrische) auto’s en een toegekende bonus van 6.000 euro bij het aanschaffen van een dergelijke auto vanaf begin 2018. Dit zal van start gaan in de zomer van 2018. Mensen die voor een hybride auto gaan krijgen een bonus van 2.000 euro of 20.000 kronen op de nieuwprijs van de auto. Vergelijkbare maatregelen worden doorgevoerd in Frankrijk. Op dit moment is er een zogeheten ecologische bonus van kracht. Deze beloont kopers van een nieuw elektrisch voertuig met financiële steun van 27% tot een limiet van 6.000 euro.

De reden voor het grote aandeel aan traditionele verbrandingsmotoren kunnen worden verklaard door de populariteit en prijs. Verbrandingsmotoren zijn de standaard in de moderne autobranche en de autoprijzen zijn relatief laag. Gebaseerd op recente data van statista.com was de gemiddelde prijs van auto’s met een verbrandingsmotor 15.110 euro in 2017. In vergelijking: een Smart Fortwo, een tweezits elektrische stadsauto was verkrijgbaar voor 22.000 euro. De relatief hoge prijzen kunnen een doorn in het oog zijn voor veel autobezitters.

4. De milieuvriendelijke obstakels

Hoewel de visie van een 0-emissie uitstoot tegenwoordig in een ver stadium is, heeft het nog steeds te kampen met veel obstakels die opgelost moeten worden. Veel fabrikanten hebben bijvoorbeeld nog problemen om de auto’s te leveren.

Een goed voorbeeld is die van Zuid-Korea van de autofabrikant Hyundai. Het elektrische model IONIQ heeft 12 maanden nodig om gebouwd te worden en te verschepen naar het betreffende land. Om het geduld van de klanten te waarborgen verhuurt Hyundai de IONIQ hybride voor 149 euro per maand.

Een ander obstakel is de tekortkoming van oplaadstations. Hoewel het netwerk in Europa al een favoriet is met in totaal 92.728 oplaadstation zijn nog lang niet alle gebieden gratis toegankelijk. Om een vergelijking te geven: Nederland heeft 191,3 oplaadstations per 100.000 inwoners, Duitsland 30,5 en Italië heeft een gemiddelde van 4,5.

Daarom laadt ongeveer 80 procent van de autobezitters hun elektrische auto bij huis op in het stopcontact, volgens de vereniging voor e-mobiliteit. Het gebruik van de zogenaamde muurdoos wordt hier aanbevolen. De behuizingen zorgen voor een laadproces dat 10 keer sneller gaat dan het gewone stopcontact. Wel zijn er extra financiële kosten van 1.000 tot 2.000 euro die moeten worden gemaakt.

Laadstations per 100.000 inwoners

Ladestationen pro 100.000 Einwohner

Milieu verschillen

De Europese Unie heeft een lange tijd een indirect elektrisch quotum gehad. De CO2 emissie doelstelling van 95 gram per kilometer moet in 2021 worden gehaald. Autofabrikanten richten zich daarom op auto’s met een lage emissie uitstoot om zo boetes te voorkomen. De productie van hybride en elektrische auto’s, waarvan wordt aangetoond dat ze weinig tot geen CO2 uitstoten is een logische uitweg.

Nog een interessant aspect is de energiemix van de Europese landen. De energiemix speelt een rol in hoe goedkoop een milieuvriendelijk een elektrische auto eigenlijk is (op basis van de CO2-emissies). In Duitsland is 40% van de stroomopwekking afkomstig uit kolen. In Frankrijk ligt dit onder de 4%, maar wordt 70% van de energie uit kernenergie gehaald.

5. De vooruitzichten

Het lijkt de positieve kant op te gaan met hybride en elektrische auto’s. Zoals uit de gegevensanalyse blijkt zijn hybride auto’s degene die vaker als nieuwe auto’s worden geregistreerd.

Ook de elektrische voertuigen groeien verder. Binnen een tijd van drie jaar was er een toename te zien van 2,11% in het nieuw geregistreerde auto’s vergeleken met gebruikte hybride en elektrische voertuigen die daalde met 0,5%. Dit is een relatief laag aantal wat kan worden verklaard doordat er veel nieuwe technologieën zijn die op het punt staan om te exploderen op de relatief nieuwe markt. Dit is dus een duidelijke indicatie voor ontwikkeling. Subsidies van overheden en andere maatregelen die ter bevordering komen van de 0-emissie dragen bij aan de aantrekkelijkheid van hybride en elektrische voertuigen binnen de EU.

Is er een kans dat er in de nabije toekomst ook groei wordt verwacht? Die verwachting kan worden aangenomen gezien zowel elektrische als hybride gebruikte auto’s groei hebben laten zien in de laatste 3 jaar van 2014 t/m 2017. Hoewel de groei niet heel erg groot lijkt is de groei van 11% nieuw geregistreerde voertuigen tijdens de laatste 4 jaar een teken dat we de komende jaren nog meer elektrische auto’s op de Europese wegen zullen zien.

Desalniettemin kunnen de subsidies en toekomstige wetten van de Europese Unie leiden tot een verandering op de markt en een nieuwe manier van autorijden met emissieloze auto’s.

¹ De vestigingen die betrokken zijn bij de analyse van de evaluaties komen van de volgende landdomeinen: wirkaufendeinauto.de/ wirkaufendeinauto.at/ compramostucoche.es/ noicompriamoauto.it / wijkopenautos.nl / vendezvotrevoiture.fr / wijkopenautos.be / vikoperdinbil.se
² acea.be; gebaseerd op de nieuw geregistreerde auto’s voor de volgende landen: DE, AT, NL, BE, IT, ES, SE, FR
³ Ibid.
⁴ Nieuw geregistreerde BEV (Batterij Electrisch Voertuig), PHEV (Plug-in hybride elektrische voertuigen) & HEV (Hybride elektrische voertuigen) modellen
⁵ www.acea.be; HEV (hybride elektrische voertuigen), is een type hybride voertuig dat een conventioneel verbrandingsmotor (ICE) -systeem combineert met een elektrisch voortstuwingssysteem (hybride voertuig aandrijving)
⁶ PHEV (Plug-in hybride elektrische voertuigen): de kenmerken van zowel een conventioneel hybride elektrisch voertuig, met een elektromotor en een interne verbrandingsmotor (ICE), en van een volledig elektrisch voertuig, met een stekker om aan te sluiten op het elektriciteitsnet