De verschillende vormen van garantie op tweedehands auto's

Jij hebt een gave bak gekocht, tweedehands. Vlak na aankoop krijg jij problemen met de motor. Waterschade zegt de monteur. En dat gaat je geld kosten.. of is dit nog te verhalen op de verkoper? Deze heeft immers niets gezegd..

26.10.2018

garantie gebruikte auto
Gratis online taxatie

Als consument zie je soms door de bomen het garantie-bos niet meer. Er zijn veel verschillende vormen van garantie waaronder occasions mogelijkerwijs vallen. Sommigen van deze zijn wettelijk vastgelegd, andere worden vastgelegd tussen de koper en de verkoper.

De wet voorziet in bepaalde garanties voor consumenten, daarnaast bieden ook fabrikanten van auto’s garantie op hun bolides. Verschillende garages bieden een BOVAG-garantie. En dan is er ook nog eens de mogelijkheid om een garantie contractueel met de verkoper vast te leggen, of om naar de Geschillencommissie Voertuigen te stappen.

1. Wat is een garantie precies?

Een garantie verzekert dat een bepaald product of een bepaalde dienst aan bepaalde eigenschappen voldoet. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een garantie op een wasmachine, waarbij de koper ervan uit moet kunnen gaan dat het product op z’n minst voor een bepaalde tijdsduur datgene doet waarvoor het aangeschaft werd.

Bij een garantie komen altijd twee (of meer) partijen kijken. Vaak zijn dit de koper en de verkoper. Ook kunnen de diensten van derden ingeschakeld worden, bijvoorbeeld om aan bepaalde plichten te voldoen. Een garage kan voor een eigenaar controleren dat een auto aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoet, en dit vervolgens bevestigen tijdens de zogenaamde algemene periodieke keuring (APK). Als een auto daarna verkocht wordt aan een koper, met toezegging dat de auto in orde is en onlangs een “APK” heeft gehad, dient de koper hier dus ook op te kunnen rekenen.

2. Welke soorten garantie zijn er?

Autokopers en -verkopers krijgen over het algemeen te maken met wettelijke garanties die van toepassing zijn op alle consumenten en fabrieksgaranties die verstrekt worden door autofabrikanten. Daarnaast bieden garages vaak een zogenaamde BOVAG-garantie. Dit biedt zekerheid voor de consument, en is een van de redenen waarom veel automobilisten graag een tweedehandsauto kopen bij een BOVAG-garage. Als laatste vorm van garantie kunnen contractuele garanties genoemd worden, die tussen twee partijen afgesloten worden en vastgelegd worden in bijvoorbeeld een garantieovereenkomst.

Om een duidelijk overzicht te geven, worden de verschillende garantievormen, bijbehorende voorwaarden en jouw rechten als een consument in de rest van dit artikel verder toegelicht.

Fabrieksgaranties

Fabrieksgaranties worden door producenten van onder meer auto’s aangeboden aan kopers. Deze garantie vormt een aanvulling op de wettelijke garantie, die juridisch vastgelegd is, en wordt dus vrijwillig aangeboden. Veel autofabrikanten geven een garantie af om kopers te verleiden hun auto’s te kopen. Als je vele duizenden euro’s uitgeeft aan een nieuwe auto, wil je er natuurlijk wel vanuit kunnen gaan dat deze een tijdje meegaat.

Bijna alle grote automerken bieden 2 jaar algemene fabrieksgarantie, met uitzondering van Toyota (3 jaar tot 5 jaar). KIA steekt hier met kop en schouders bovenuit, en biedt maar liefst 7 jaar algemene fabrieksgarantie.

Deze fabrieksgarantie garandeert dat een auto zelf in orde is. Deze garantie dekt dus niet alleen maar de oorspronkelijke koper. De meeste occasions zullen echter vanwege hun bouwjaar niet onder de fabrieksgarantie vallen. Het kan echter wel een aantrekkelijk argument zijn om wat meer geld uit te geven voor een jonger model, of om te kiezen voor een bepaalde fabrikant die een langdurige fabrieksgarantie verstrekt.

Wettelijke garanties

Elk product dat in Nederland verkocht wordt, valt onder de zogenaamde wettelijke garantie. Deze garantie biedt consumenten de zekerheid dat ze niet onevenredig benadeeld worden door een verkoper. Bij auto’s komt hier veel bij kijken. Zo zijn er bepaalde plichten waar zowel de koper als verkoper aan dient te voldoen. Daarnaast is ook de bewijslast belangrijk, dient de koper aan te tonen dat het product ondeugdelijk is, of de verkoper dat het product in redelijke conditie en te goeder trouw verkocht werd?

Plichten van de koper
De koper van een occasion heeft een zogenaamde onderzoeksplicht. Consumenten dienen zelf de auto te inspecteren om zichtbare gebreken vast te stellen. Doe je dit niet, dan is je uiteindelijke juridische positie zwakker. Zo kun je dus niet na een maand melden dat er een grote kras op de achterkant van een auto zit. Ook bepaalde ongemakken tijdens het rijden kun je bijvoorbeeld van tevoren al vaststellen door een proefrit te maken. Als deze gebreken makkelijk te identificeren zijn, heeft de koper de plicht om dit ook te doen.

Plichten van de verkoper
Als je een auto verkoopt, moet je dit eerlijk doen. Het cliché van het “omaatje die er alleen elke zondag boodschappen mee ging doen” zal geen stand houden in een rechtszaal. Een consument moet erop kunnen rekenen dat de verkoper eerlijk is over de toestand van de auto. Meldt de verkoper niet dat hij weet dat de versnellingsbak bij lage temperaturen hapert, dan kan een koper hem of haar aansprakelijk stellen. Deze wettelijke garantie dekt ook gevallen van fraude, denk bijvoorbeeld aan het manipuleren van de kilometerstand.

Zes garantiemaanden
Tijdens de eerste zes maanden na de aankoop van een product, ligt de bewijslast bij de verkoper. Dit betekent dus dat de verkoper aan moet kunnen tonen dat een bepaald product wel degelijk deugdelijk is. Dit kan bijvoorbeeld door een recente APK-keuring te overleggen. Hierna ligt de bewijslast bij de koper. De koper moet, bijvoorbeeld door middel van een monteursinspectie, aantonen dat het product niet aan de redelijke verwachtingen voldoet.

Wettelijke autogarantie: vaak onduidelijkheid
Voordat een geschil omtrent wettelijke garantie voorgelegd wordt aan een rechter, is er vaak onduidelijkheid over wie er nu eigenlijk in z’n recht staat. Een tweedehandsauto kan kapot gaan, hiermee moet de koper rekening houden. En hoe weet je nu eigenlijk of een koper een gebrek verzwegen heeft?

De Nederlandse wetgeving volgt hier een redelijkheidsprincipe. Een koper moet er redelijkerwijs van uit kunnen gaan dat een product naar verwachting presteert. Als je een auto uit 1993 koopt, moet je rekening houden met het feit dat de deuren niet goed meer sluiten of de raampjes het niet meer doen. Koop je een BMW van een jaar oud? Dan mag de motor er natuurlijk niet opeens mee ophouden.

Als een koper in ’t gelijk gesteld wordt, krijgt de verkoper de mogelijkheid om het gebrek te verhelpen. Consumenten kunnen dus niet direct hun geld terugvragen, behalve als bijvoorbeeld blijkt dat de auto in het algemeen in een veel slechtere staat verkeert dan te verwachten is.

De BOVAG-garantie

Met een BOVAG-garantie hebben kopers van tweedehands auto's en extra zekerheid achter de arm. De garages en dealers die bij de BOVAG aangesloten zijn, bieden ook vaak een BOVAG-garantie aan. Deze garantie dekt ook verborgen defecten voor een duur van zes maanden. Daarnaast kunnen kopers met een BOVAG-garantie sowieso een geschil laten beslechten door de Geschillencommissie Voertuigen, omdat alle garages en dealers die bij de BOVAG aangesloten hier lid van zijn. De BOVAG-garantie dekt ook vervangend vervoer.

Tot begin 2018 was elke auto vanaf een bepaalde waarde of bepaalde procentuele waarde van de nieuwprijs automatisch gedekt onder deze garantieregeling. Dit is sindsdien niet meer het geval. Het BOVAG-keurmerk geeft nog steeds een kwaliteitsindicatie over de garage zelf, maar kopers moeten nu goed opletten of hun auto wel onder de automatische regeling valt, of dat de garage een afwijkend beleid voert.

De BOVAG, Bond Van Automobielhandelaren en Garagehouders, is een overkoepelende organisatie die de belangen van aangesloten leden behartigt. Van de vele diensten die de organisatie levert, is de BOVAG-garantie verreweg de bekendste.

Particuliere garantieafspraken
Met particuliere verkopers, dealers of garagehouders kunnen ook individuele afspraken gemaakt worden. Door deze in het koopcontract vast te leggen, worden ze rechtsgeldig. Andere afspraken, die bijvoorbeeld de wettelijke garantieregels weerspreken, zijn niet geldig. Ook de fabrieksgarantie wordt niet beïnvloed door dergelijk overeenkomsten. Ze gelden dus altijd bovenop de garanties die al van toepassing zijn en kunnen kopers extra zekerheid geven bij het kopen van een auto.

3. Iedereen heeft fabrieks- en wettelijke garantie, niet iedereen meer

Autofabrikanten bieden vaak een fabrieksgarantie, die echter bij occasions niet altijd meer geldig is. De wettelijke garantie houdt rekening met de redelijke verwachtingen die een koper mag hebben. Verkopers dienen altijd in goeder trouw te handelen en mogen geen bekende defecten verzwijgen.

Conflicten kun je voorleggen aan een geschillencommissie of proberen met de verkoper tot een oplossing te komen. Het is vaak moeilijk om precies uit te vinden waar de schuld ligt, en na zes maanden ligt de bewijsplicht bij jou als koper.

Wil je de meeste zekerheid? Koop dan een occasion van een BOVAG-dealer, of zorg ervoor dat je een nieuwe tweedehands auto eerst zorgvuldig inspecteert of door een expert laat inspecteren. Zo kom je niet voor vervelende verrassingen te staan.