Wegenbelasting Europa berekenen

Nederland heeft de hoogste belasting van heel Europa op dieselauto's en ook qua belasting op benzineauto's staan we aan de top. Maar op welke factoren wordt de wegenbelasting bepaald?

13.06.2018

Wegenbelasting Europa
Gratis online taxatie

Hoe wordt de wegenbelasting bepaald in Europese landen?

In Nederland wordt de hoogte van de MRB (Motorrijtuigenbelasting) bepaald op basis van de provincie waar je woont, het gewicht van je voertuig, de brandstof en de uitstoot. In andere Europese landen wordt een geheel andere berekening gemaakt. Ieder land gebruikt hiervoor andere factoren, zoals de cilinderinhoud, de fiscale paardenkracht, de CO2-uitstoot etc.

wijkopenautos.nl laat zien welke factoren een rol spelen, heeft voor ieder land een specifieke calculator ontwikkeld en vertelt hoe je de MRB per land berekent.

1. Factoren voor de motorrijtuigenbelasting in Nederland

De hoogte van de belasting is voor ieder type voertuig in Nederland anders. Hoe deze ontstaat is afhankelijk van een aantal factoren. Dit zijn de onderstaande factoren:

 • Het voertuiggewicht: Hoe zwaarder het voertuig is, des te belastender deze is voor het wegennet. Dit is een logische verklaring waarom zwaardere auto’s in een hogere schaal mee worden genomen in de berekening. Om het gewicht van je auto te achterhalen doe je een aanvraag bij het kentekenregister of neem je het gewicht van je kentekencard bij ‘massa rijklaar’. Van dit gewicht haal je 100 kg af. Dit is het gewicht om de MRB te berekenen.
 • Daarnaast is het type brandstof van belang. Diesel wordt zwaarder belast dan benzine. Dit heeft te maken met het feit dat de uitstoot afkomstig van diesel veel meer schade veroorzaken aan het milieu. Benzine wordt het minst zwaar belast, gevolgd door LPG met een G3-installatie en aardgas.
 • Naast type brandstof kijkt de overheid naar de CO2-uitstoot van het voertuig. Voertuigen met 0 gram uitstoot per kilometer worden vrijgesteld van de motorrijtuigenbelasting. Personenauto’s tussen de 0 en 50 gram uitstoot per kilometer betalen de helft van het bedrag en auto’s boven de 50 gram per kilometer betalen voltarief.
 • Bovenop het bedrag van het Rijk worden provinciale opcenten gerekend. Dit is het bedrag dat provincies aan belasting over de inwoners heffen. De provincies bepalen ieder zelf de hoogte van de provinciale opcenten en dit is tevens de enige belasting die de provincies over de inwoners heffen. Het vreemde is dat niet iedere inwoner deze belasting betaalt, omdat niet iedereen in het bezit is van een voertuig. Daarnaast hoeft het geïnde bedrag niet aan het wegennet of voorzieningen voor het verkeer te worden besteed.

2. Hoe wordt de wegenbelasting in België berekend?

Bij onze zuiderburen wordt de wegenbelasting ‘verkeersbelasting’ genoemd. De MRB berekenen verloopt in twee stappen. Allereerst wordt het basistarief genomen en vervolgens wordt hier de ecomali en ecoboni bij gerekend. Deze wordt ook wel de ‘groene laag’ genoemd en is afhankelijk van de euro motor en het type brandstof een vermeerdering óf een vermindering op het basistarief.

Het basistarief: Er zijn 17 categorieën voor dit basistarief met ieder een eigen tarief. Deze tarieven hangen samen met de cilinderinhoud óf het vermogen van de motor op basis van de fiscale paardenkracht.

De groene laag (ecoboni / ecomali): De groene laag is bedoeld om vervuilende auto’s zwaarder te belasten en minder vervuilende auto’s minder zwaar te belasten. De ecoboni en ecomali zijn twee percentages die bij het basistarief worden opgeteld. Doordat dit een negatief percentage kan zijn kan er een korting gelden voor het basistarief.

Het eerste percentage wordt berekend door de CO2-uitstoot te verminderen met de ondergrens van 122 g/CO2. Dit getal wordt vermenigvuldigd met 0,3. Wanneer de CO2 onder de 122 is ontstaat er een negatief percentage.

Het tweede percentage wordt uitgelezen uit een tabel op basis van de euromotor en het type brandstof. Benzine auto’s met een Euro 4 motor of hoger hebben een negatief percentage. Percentage 1 en 2 opgeteld is de groene laag die bij het basistarief wordt opgeteld.

Bekijk hier de wegenbelasting tabel 2018 met gegevens over het basistarief en de groene laag.

Voorbeeld berekening

Stel je hebt een Ford Focus met een cilinderinhoud van 2, die op benzine rijdt 100 gram CO2 uitstoot en een Euro 6 motor heeft.

 • Het basistarief: €421,61 (zie tabel bij cilinderinhoud van 2)
 • Percentage 1: (100 - 122) x 0,3 = -6,6%
 • Percentage 2: voor benzine auto van euro 6 motor geldt een percentage van -15%
 • Groene laag = (percentage 1 + percentage 2) x 421,61 = (-6,6 + -15%) x 421,61 = € -91,07
 • Verkeersbelasting = basistarief + groene laag = 421,61 - 91,07 = €330,54

3. Kraftfahrzeugsteuer - Wegenbelasting in Duitsland


De wegenbelasting in Duitsland wordt ‘Kraftfahrzeugsteuer’, oftewel KFZ-Steuer genoemd. De KFZ-Steuer is zo gebaseerd dat sinds 2009 vervuilende auto’s het zwaarst belast worden.

Er wordt ten eerste gekeken naar de Euro motor die in de auto zit. Bij een Euro 1 en Euro 2 motor wordt er alleen een berekening gemaakt op basis van de cilinderinhoud en de brandstof. Per 100 cm3 wordt er een bepaald bedrag gerekend. Bij een Euro 1 dieselauto is dit €27,35 per 100 cm3, bij een Euro1 benzineauto is het bedrag per 100 cm3 €15,13, bij een Euro 2 dieselauto wordt er €16,05 betaald per 100 cm3 en tot slot wordt er €7,36 per 100 cm3 betaald voor een benzineauto met Euro 2 motor.

Bij een Euro 3 of hoger wordt de berekening complexer. Is de auto geregistreerd vóór 30 juni 2009? Dan betaalt men voor een dieselauto €6,75 per 100 cm3 cilinderinhoud en voor benzineauto’s van voor deze datum €15,44 per 100 cm3. Voor auto’s die na 30 juni 2009 zijn geregistreerd zijn de kosten voor de cilinderinhoud lager, maar komen komen er kosten voor de CO2-uitstoot bovenop.

Voor iedere gram CO2-uitstoot (die boven de ondergrens zit) wordt €2,- betaald. Tussen 1 juli 2009 en 31 december 2011 is de ondergrens 120 gram CO2, tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013 is de ondergrens 110 en wanneer de wagen na 1 januari 2014 is geregistreerd dan is de ondergrens 95.

Bekijk hier de wegenbelasting tabel 2018 over hoe de KFZ-Steuer in Duitsland werkt

Voorbeeld berekening:

We nemen een Renault Clio met een Euro 5 motor, geregistreerd in 2010, CO2-uitstoot van 155 gram en een cilinderinhoud van 1598 cc.

 • Per 100 cm3 cilinderinhoud wordt er €2,- betaald. Dus: 15,98 x 2 = €31,96
 • Auto is geregistreerd in 2010 dus de CO2 ondergrens is 120. Belastbare CO2 is 155 - 120 = 35.
 • Kosten voor CO2-uitstoot 35 x 2 = €70
 • KFZ-Steuer = 31,96 + 70 = €101,96

4. Carte grise - Wegenbelasting in Frankrijk

De wegenbelasting in Frankrijk wordt ‘carte grise' genoemd. Deze wordt berekend op basis van twee parameters. Dat is de fiscale paardenkracht van je voertuig en de provincie waar je woont. De uitkomst van de carte grise is de fiscale paardenkracht vermenigvuldigd met het tarief van de betreffende provincie. Tot slot komen er nog enkele kosten bovenop voor de verwerking van de wegenbelasting.

Bekijk hier de wegenbelasting tabel 2018 met het overzicht van de kosten per regio voor de ‘carte grise’ in Frankrijk

Voorbeeld berekening

Je woont in de provincie Île-de-France en je auto heeft een fiscale paardenkracht van 6. Het tarief in de provincie Île-de-France is €46,15. Dit dient te worden vermenigvuldigd met de fiscale paardenkracht, dus 46,15 x 6 = €276,90. Tot slot moeten de verwerkingskosten (€6,76) alleen nog mee worden gerekend. Carte Grise = 276,90 + 6,76 = €283,66.

5. Bollo Auto - Wegenbelasting Italië

De wegenbelasting wordt in Italië ‘Bollo Auto’ genoemd. In Italië is het bedrag dat men betaalt voor de Bollo Auto gebaseerd op de euronorm van de motor en het vermogen van het voertuig.

De wegenbelasting wordt berekend door het aantal kilowatt van de auto te vermenigvuldigen met een bepaald bedrag. Dit is afhankelijk van de euronorm van de motor en of het voertuig meer of minder dan 100 kilowatt heeft. Des te lager de euronorm des te hoger de kosten per kilowatt. Auto’s boven de 100 kilowatt betalen dan ook meer aan wegenbelasting.

Deze wijze van berekenen wordt in heel Italië hetzelfde gedaan, maar de tarieven verschillen wel tussen de provincies. Daarom dient er allereerst een provincie te worden gekozen, zodat er met de juiste tarieven wordt gerekend.

Bekijk hier de wegenbelasting tabel 2018 van de verschillende provincies in Italië

Voorbeeld berekening

Iemand die in Toscane woont, in het bezit is van een auto met 124 kilowatt en een euronorm 4 heeft zal het volgende betalen voor het voertuig.

 • Tarief tot 100 kw = 100 x 2,71 = €271
 • Tarief van 100 t/m 124 kw = 24 x 4,26 = 102,24
 • Totale Bollo Auto = 271 + 102,24 = €373,24

6. Impuesto de circulación - Wegenbelasting in Spanje

In Spanje worden de autobelasting ‘impuesto de circulación’ genoemd. Net als in Frankrijk is de berekening gebaseerd op de regio en de fiscale paardenkracht van de auto. In Spanje wordt het land niet alleen opgedeeld in verschillende tarieven voor de provincies, maar ook specifieke steden en dorpen hanteren hun eigen prijzen. In totaal zijn er maar liefst meer dan 8.000 gebieden die ieder hun eigen tarief heeft. Wij hebben de belangrijkste gebieden genomen met de bijbehorende prijzen voor de verschillende klassen van de paardenkracht.

Bekijk de wegenbelasting tabel 2018 van de regio’s in Spanje met alle bijbehorende prijzen

Vägskatt - Wegenbelasting in Zweden

De belasting die je voor je auto betaalt wordt in Zweden 'vägskatt' genoemd. De Zweden rekenen in kronen. Om tot het resultaat van de kosten voor de vägskatt te komen wordt er voor ieder voertuig een basistarief genomen. Het basistarief is 360 kronen (€35,73) Het bedrag dat hier bovenop komt, wordt bepaald op basis van het brandstoftype en de CO2-uitstoot. Het brandstoftype wordt uitgedrukt in drie soorten: benzine, diesel en overig.

 • Bij benzineauto’s betaalt men, naast het basistarief, 22 kronen (€2,18) voor iedere gram boven 111 gram CO2-uitstoot.
 • Bij dieselauto’s worden er ook 22 kronen betaald voor iedere gram CO2 boven de 111, maar de uitkomst wordt nogmaals vermenigvuldigd met 2,37. Tot slot wordt hier nog eens 250 kronen (€24,81) bij opgeteld én het basistarief. Op deze manier worden dieselauto’s het zwaarst belast.
 • Bij voertuigen van de overige brandstoftypen wordt er naast het basistarief 11 kronen betaald voor iedere gram CO2-uitstoot boven de 111 (€1,09).

Voorbeeld berekening

Je hebt een dieselauto die een CO2-uitstoot van 148 gram/km heeft. De berekening volgt als volgt:

 • Het basistarief is 360 kronen
 • Belastbare CO2-uitstoot = 148 - 111 = 37
 • Extra kosten voor CO2-uitstoot = 37 x 22 x 2,37 + 250 = 2.179
 • Vägskatt = 2.179 + 360 = 2.539 kronen (oftewel €251)

Conclusies

Waar alle landen is Europa wel belasting in rekening brengen voor automobilisten wordt dit niet in alle landen hetzelfde gedaan. Sterker nog, in alle landen gelden andere regels en gaat de MRB berekenen op een hele andere manier. Doordat er andere factoren worden gebruikt in om de berekening te maken en er tevens andere waarden aan de factoren worden gehangen kan dat grote verschillen opleveren tussen de wegenbelasting Europese landen. Dit zijn de meest opvallende verschillen.

 • Nederland is het enige Europese land dat het gewicht gebruikt in de berekening.
 • Waar veel landen de wegenbelasting nauwkeurig bepalen, op basis van de vervuiling door een bedrag voor iedere gram CO2-uitstoot te belasten (zoals Duitsland, België en Zweden) wordt dit in Nederland op een andere manier gedaan. Boven de 50 g/CO2 is er een vol tarief, tussen de 0 en 50 half tarief en bij 0 gram uitstoot is er vrijstelling. Er wordt dus niet op de gram nauwkeurig berekend. In Zweden bijvoorbeeld wordt er puur en alleen gekeken naar de hoeveelheid CO2-uitstoot en het brandstoftype van de auto.
 • In Spanje is de wegenbelasting slechts afhankelijk van één factor: de fiscale paardenkracht.
 • Duitsland heeft het zo ingericht dat vervuilende auto’s het zwaarst worden belast. Toch is het merkwaardig dat een dieselauto in Nederland vele malen duurder is.
 • Vreemd is dat inkomsten uit de provinciale opcenten niet aan het wegennet of infrastructuur uitgegeven hoeven te worden. Hierin is Nederland het enige land waarbij de automobilist betaalt voor kosten die worden geïnvesteerd in andere zaken in de provincie waar niet-autobezitters niet voor betalen.

Nu weet jij hoe je de MRB berekenen moet, ongeacht het land waar je bent. Betaal niet te veel en wees goed op de hoogte van de tarieven die in elk land betaald worden.