Je dieselauto direct verkopen of toch behouden?

De autofabrikanten zullen ook in de komende jaren blijven investeren in spaarzame dieselvoertuigen. Dieselauto’s stoten echter (te) veel schadelijke stoffen uit, waardoor sommige modellen mogelijkerwijs binnenkort uit verschillende Europese binnensteden verbannen worden. Of jouw dieselauto ook het risico loopt verbannen te worden hangt van de verdere maatregelen van fabrikanten en de regering af.

Tot nu toe voldeden diesels altijd aan alle voorwaarden; nieuwere dieselmodellen boden juist veel voordelen: ze waren zuinig en krachtig, met een lange levensduur. Maar ook meer recente dieselmodellen lopen nu het risico onder bepaalde verboden te vallen. De ontwikkelingen gedurende de komende tijd zullen bepalen of het handig is je diesel te verkopen of toch nog even te behouden.

Dieselvoertuig verkopen voordat rijverboden ingevoerd worden?

De inwoners van binnensteden lijden al geruime tijd onder te hoge fijnstof-concentraties in de lucht. Al sinds 2010 geldt er een grenswaarde voor de stikstofdioxide-concentratie (NO2) in de Nederlandse lucht van 40 microgram per kubieke meter, afgeleid van de toepasbare EU-richtlijnen. In vele steden liggen de jaarlijkse NO2-gemiddelden hier nog altijd boven. In ons buurland Duitsland woedt daarom een discussie over rijverboden voor bepaalde dieselvoertuigen. Naast de EU steunen ook veel stadsgemeenten de oproep voor rijverboden. Niet elke auto zal hiervan betroffen zijn, maar veel dieselautomobilisten vrezen toch dat in de komende jaren verschillende maatregelen getroffen gaan worden.

Welke diesel-rijverboden staan ons te wachten?

Veel autobezitters vrezen nu dat ze niet meer overal kunnen rijden met hun nieuwe dieselvoertuigen. In sommige Duitse steden, zoals Stuttgart bijvoorbeeld, heeft de lokale regering al concrete voorstellen geopperd voor maatregelen. Vanaf volgend jaar zullen dieselauto’s die niet minstens aan de emissiestandaard Euro 6 voldoen de stad niet meer in mogen op dagen waarop het zogenaamde fijnstof-alarm uitgeroepen wordt. Als een dergelijk verbod goedgekeurd wordt door de lokale rechtbanken zullen plotseling vele dieselvoertuigen in Stuttgart af en toe uit de binnenstad verbannen worden. Dit voorbeeld kan dan andere stadsregeringen inspireren soortgelijke maatregelen te nemen. Zo zijn mogelijke rijverboden ook in Nederland zeker niet uit te sluiten.

Bij Euro-5-dieselauto’s die wel een milieusticker hebben gaat het helemaal niet om hoeveel vervuilende deeltjes ze uitstoten, omdat deze enkel meer stikstofdioxide dan andere voertuigen uitstoten. Het fijnstofalarm in Stuttgart wordt afgegeven indien de weersomstandigheden erop wijzen dat slechte luchtkwaliteitswaarden vanwege het omhoog blazen van schadelijke deeltjes waarschijnlijk zijn en geeft dus niet per se het overschrijden van bepaalde grenswaarden aan. Als we Stuttgart als voorbeeld nemen, zien we dus dat ook andere maatregelen dan alleen dieselverboden belangrijk zijn om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Niet in paniek raken, autobezitter!

Vanwege de heftige gevolgen voor voertuigbezitters - sommige zijn zeer nadelig - zal een politieke beslissing op landelijk niveau gemaakt moeten worden. De Duitse regering voert op dit moment bijvoorbeeld gesprekken met de autobranche over bepaalde voorwaarden die aan het doorvoeren van rijverboden gesteld worden. Deze discussies gaan ook over hoe het uiteindelijke doel, betere lucht, ook los van rijverboden, in grote steden bereikt kan worden. Mogelijke maatregelen omvatten software-updates voor nieuwere dieselmodellen en aantrekkelijke inruilpremies die autofabrikanten beloven voor oudere modellen.

Oude dieselvoertuigen stoten veel schadelijke stoffen uit. Deze zullen dus van de straat gehaald moeten worden. Software-updates zijn veelbelovend voor jongere dieselmodellen – deze beperken de uitstoot van schadelijke stoffen –, hetgeen weer meer zuinige diesels in het verkeer kan betekenen. Ook bepaalde financiële lokkertjes, zoals een milieubonus voor hybride- of volelektrische-auto’s kunnen een belangrijke rol spelen. Uiteindelijk is het doel de dieselautobezitters zo min mogelijk voor de kosten op te laten draaien.

Tot nog toe was het vanuit economisch alsook technologisch oogpunt onmogelijk om dieselauto’s dusdanig te updaten dat een Euro-5- een Euro-6-diesel wordt. Ondertussen werken de fabrikanten, samen met leveranciers, aan praktische oplossingen.

Welke dieselauto’s zullen gevolgen ondervinden?

De Euro-5-dieselauto’s die tot in de herfst van 2015 toegelaten zijn zullen het meeste last ondervinden om de contractuele uitstootwaarden te bereiken. Daarnaast dragen vooral Euro-4-diesels aan slechte uitstootwaarden bij. Vele van deze modellen hebben later een deeltjesfilter gekregen om alsnog in aanmerking te komen voor de milieusticker, die Euro-5-diesels automatisch krijgen. Echter, er zitten meer obstakels aan te komen dan alleen de milieusticker. Voor Euro-4- en Euro-5-dieselauto’s zal de beslissende factor worden of de uitstootwaarden in de toekomst verbeterd kunnen worden.

De rijverboden die in Stuttgart door het regionaal administratief gerechtshof als rechtskrachtig beoordeeld zijn, zijn nog altijd niet definitief. Althans, niet in hun huidige vorm. Burgerprotesten hebben de implementatie van de verboden vertraagd. Ook wacht Duitsland nog op een definitief oordeel van de bondsregering. De huidige vervuiling van binnensteden door uitlaatgassen is afkomstig van een meerderheid van de auto’s die op dit moment toegelaten zijn voor de openbare weg. Daarom is een algemeen rijverbod niet verstandig.

In ons buurland woedt er sinds het begin van dit jaar een discussie over de zogenaamde “blauwe milieustickers”. Deze stickers breiden het bestaande systeem van milieuzones verder uit, waardoor sommige trajecten voor dieselauto’s verboden zullen worden. Alleen Euro-6-diesels mogen dan nog deze trajecten rijden. Dit zal het noodzakelijk maken voor fabrikanten om technische verbeteringen door te voeren van diesels die enkel aan lagere emissiestandaarden voldoen. Fabrikanten voeren op dit moment al software-updates aan Euro-5- alsook aan Euro-6-diesels door. Voor veel Euro-4-diesels zal dit echter niet voldoen om onder de aangegeven uitstootwaarden te komen. Deze modellen lopen dus meer risico.

Dieselvoertuigen behouden grotendeels hun waarde

Veel potentiële kopers maken zich op dit moment zorgen. Een Duits onderzoek onder autodealers (in het kader van het zogenaamde branche-index-onderzoek (BIX)) toont aan dat 53 procent van alle kopers hun aankoop uitstellen. Het onderzoek illustreert ook bepaalde trends omtrent huidige dieselverkopen. In het huidige zakelijke klimaat worden lagere prijzen geboden voor auto’s. 23 procent van de ondervraagden proberen tot een tiende van de aankoopprijs af te dingen, sommigen zelfs nog meer. De onduidelijke perspectieven voor bepaalde diesels, in het bijzonder voor oudere Euro-4-diesels, zijn hiervoor verantwoordelijk. Op dit moment worden weliswaar minder diesels verkocht en gekocht, maar dit heeft nog niet tot een merkbaar waardeverlies voor diesels geleid.

Meer interesse voor andere technologieën

De Duitse maatregelen hebben invloed op het aantal nieuw toegelaten dieselauto’s aldaar. Velen zien hierin een waarschuwing voor een aankomende prijsdaling onder diesels. Slechts 20 procent van de privékopers wil op dit moment per sé een dieselauto aanschaffen. Hier profiteren benzineauto’s van, maar ook elektroauto’s, die nu vaker gekocht worden dan een jaar geleden.

Hetzelfde geldt voor de markt voor gebruikte auto’s; ook hier is de vraag naar elektroauto’s gestegen. Daarnaast zijn er ook enkele veranderingen geweest in het soort tweedehandsauto’s dat aangeboden wordt. Sinds het begin van 2015 worden tweedehands dieselauto’s 28 procent vaker aangeboden, terwijl het aantal aanbiedingen voor benzineauto’s slechts met ongeveer 8 procent steeg. Ook hier zijn de uitwerkingen van debatten omtrent rijverboden en nieuwe milieustickers zichtbaar. Deze consumentengedragingen – van zowel kopers als verkopers – lijken veroorzaakt door de huidige onzekerheden op de markt. Het feit dat er tegenwoordig meer tweedehands dieselauto’s aangeboden worden, en dat er daardoor dus meer concurrentie is, hoeft nog niet te betekenen dat je bij de verkoop van je auto minder succesvol zult zijn.

Minder vraag voor Duitse dieselauto’s

Laten we nogmaals naar onze oosterburen kijken. Daar kunnen we zien dat de gemiddelde prijzen voor tweedehands dieselauto’s ongeveer gelijk gebleven zijn gedurende de laatste drie jaar. Er valt echter wel een kanttekening te plaatsen: de gemiddelde verkoopprijs van benzineauto’s heeft zich sinds afgelopen zomer ietwat beter ontwikkeld dan de prijzen voor dieselauto’s. Het kan dus gesteld worden dat dieselauto’s op dit moment nog geen prijsverval ondergaan, maar wel minder gevraagd zijn.

Het is echter niet de eerste keer dat de populariteit van diesels fluctueert. Tussen 2008 en 2010 voorspelden velen al het einde van het dieseltijdperk. Toentertijd waren rijverboden en een zogenaamde wrakpremie de onderliggende redenen voor de boom van benzine- en hybrideauto’s die veel diesels vervingen. Toch herstelde de diesel zich volledig. In principe klopt het dat verkopers op dit moment meer moeite hebben om hun auto’s te verkopen. Dit ligt echter minder aan waardeverlies en meer aan de geringere vraag naar dieselvoertuigen.

Dieselauto voor een eerlijke prijs verkopen bij Wijkopenautos.nl

Het is daarom voor verkopers van dieselauto’s belangrijk, met het oog op de huidige ontwikkelingen in Duitsland, of ze hun dieselauto’s nog voor faire prijzen kwijtraken. Het valt namelijk nog altijd te bezien of er geen verdere maatregelen getroffen worden om de uitstoot van dieselauto’s op de straten te beperken, en of dit als een geschikte oplossing voor de lange termijn gezien wordt.

Vooral nu is de autokoopservice van wijkopenautos.nl – onze service dekt heel Europa – een uitstekende optie om je dieselvoertuig tegen een goede prijs te verkopen. Wij slagen erin om voor stabiele prijzen te verkopen in elk deel van het land.

Het aankoopbeleid van wijkopenautos.nl is op een drie-staps-model voor de verkoop van auto’s gebaseerd:

  • Laat de geschatte waarde online berekenen.
  • Maak een afspraak in een van de filialen.
  • Verkoop je auto na initiële taxatie voor een faire prijs.
Laat je auto nu taxeren:
Vul je kenteken in

Ik weet mijn kenteken niet